• Fraser

    Filosofi för mig är att treva i medvetandets ytterkanter, men hur förhåller man sig till att också sådana har sina begränsningar? Är det lika bra att låta bli då?

  • Fraser

    Han sa: Jag kan inte ge dig det du vill ha.

    Hon sa: Men du måste inte ta ifrån mig det jag behöver.